Personbil:

- Køretimer og teori i.h.t. lovens krav + 7 teori lektioner
- Pris: 14.500,00 kr excl. prøvegebyr og vognleje.Prisen på lovpakken er baseret på lovens mindste krav derfor må der også påregnes ekstra kørelektioner på vej.​

-Vognleje udgør 800,00 kr.
- Prøvegebyr udgør 1170,00 kr.
- Lovkrav 29 lektioner i Teori.
- 16 lektioner på vej.
- 4 lektioner i kravlegård.
- 4 lektioner på køreteknisk anlæg.
- Extra vognleje 800,00 kr til prøve.
- Extra kørelektioner 500,00 kr

Særlig køreundervisning:

- Pris 6.500,00 kr. excl. prøvegebyr 1170,00 kr og vognleje.
- 8 Lektioner i teori
- 8 Kørelektioner
- Vognleje til prøve 800,00 kr.
- Extra vognleje 800,00 kr.

Generhvervelse:

- 3 x Teori 2 kørelektioner.
- Pris: fra 3.500,00 kr. excl. prøvegebyr 1170,00 kr og vognleje

- Vognleje 800,00 kr.
- Extra vognleje 800,00 kr.

Førstehjælp:

- Pris: 600,00 kr.